Translate

четвртак, 17. март 2022.

Obred Memfis Mizraim

 Obred Memfis Mizraim


Jedan od posebno upečatljivih stepenova Masonerije, Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog, ali i Drevnog i Izvornog Obreda Memfis Mizraim, je onaj Viteza Medene Zmije – ’’Zmije od Međi’’. Legenda stepena govori o vremenu lutanja Jevreja kroz pustinju i događaju koji se zbio na Horivu. Obeshrabreni i umorni počeli su da govore protiv Boga i Mojsija. Otrovnim zmijama Bog učini da ljudi shvate posledice gubitka vere i nezadovoljstva. Kada uvideše gde su pogrešili, moljaše Boga i Mojsija da od njih ukloni zmije otrovnice. Mojsije sledeći Božja uputstva načini zmiju od međi (bakra) te svakoga koga je ujela zmija, ako bi je pogledao, on ožive i ozdravi. Pouka stepena sugeriše, da nije zmija ta koja je iscelila ljude, već vera u Boga da će ih izlečiti i odvesti u Zemlju obećanu. Zmija je bila obešena na Tau krst. Naziv zmije je Nehuštan, od hebrejske reči ’’nehhoshet’ – bakar. Dužnost Viteza Medene Zmije je očišćenje duše od mulja i blata materijalnog sveta i obnavljanje vere. Svaki se čovek, pa i narodi, kad tad se suočavaju sa periodima ’’pustinje’’, praćeni padom morala i gubitkom vere. Ovaj stepen poziva na očuvanje vere u sebe, jednih u druge i Boga. Prema kabalističkom tumačenju, zmija koja se uzdiže na Mojsijevom štapu je ’’Zmija Mudrosti’’, koja Inicijata vodi ka Kruni na Drvetu života. Na Dalekom Istoku je poznata kao Kundalini, kosmička vatrena energija duhovne svesti; koja otvara i pročišćava energetske centre – čakre. Na ovom stepenu se ostvaruje buđenje u Kosmičku svest, sagledvanjem sveopšte harmonije i vertikale i horizontale, obuhvatajući sve sfere i njihove međusobne odnose. Numerička vrednost Mojsijeve zmije je, s pram kabalističkog tumačenja, 358, koji je i broj ’’Mesije’’. Zlatni Tau-krst je amblem Večnog života. 

Stupor Mundi. 🌹

Merovinška Loza


Merovinška LozaHilderik I je bio Merovinški kralj, Salijskih Franaka. Poreklom je iz Panonije, preciznije, rođen je na mestu današnje Sremske Mitrovice; kao i mnogi Merovinzi posle njega. Hilderik I iz Panonije odlazi u Orlean da bi tamo bio podignut na štitu, s hodno drevnom ritualu, postavši kraljem Merovinga. Iz Galije putuje u Irsku gde je postao Sveti Patrik. 
Nažalost, mnogi Masoni nisu u potpunosti upoznati sa pojedinim detaljima iz istorije masonskog Reda, kao i pojedinim masonskim posvećenicima koji su ostavili dubok i neizbrisiv trag. Istorija Masonerije na tlu Evrope je nedovojiva od istorije Merovinga; koji su je uspostavili i preneli širom evropskog kontinenta. Hilderik  je otac proslavljenog Klovisa I, koji će postati prvi merovinški kralj nezavisnog Franačkog kraljevstva. Klovis je ‘’istorijski’’ Kralj Artur, o kome će biti više reči u nekim narednim teksovima. ‘’Okrugli sto’’ kralja Artura je drevni običaj-ritual, koji potiče iz davnina, a koji su praktikovali Kraljevi Ribari. U grobnici kralja Hilderika je otkriveno više od 300 zlatnih pčela, te i to ide u prilog povezanosti Merovinga sa Masonskim Redom, ali i poreklom iz drevnog Izraela; rođaci slavnog Samsona. Pčela je ‘’ljiljan’’ cvet Davidijanske Krvne loze Graala. 

Stupor Mundi. 🌹

Katari

Katari


Katari su vodili čist i pravedan život, slobodni ljudi na dobrom glasu, Nažalost bili su gotovo zbrisani sa lica zemlje. Zašto? Samo zbog konkurencije. Katari ili Čisti su, kaže predanje, čuvali neku Veliku tajnu, te je Katolička Crkva želela da je se dokopa. Spominje se neki Svitak ili neka relikvija od velike važnosti. Sasvim je moguće da je reč o nekom Izgubljenom Jevanđelju, tačnije apokrifnom, koje je bilo odbačeno na nekom od Crkvenih sabora; jer je suviše bilo ’’provakativno’’ te se nije uklapalo u uobličenu ’’istinu’’ ili crkvenu dogmu. Četiri Jevanđelja su ’’napisana’’ tendeciozno, te toliko profiltrirana, da je ostala samo gola ljuštura od originala. Ta ‘’izabrana’’ Jevanđelja je napisala Rimska porodica Piso. Oni su bili još jedna u nizu porodica koje su nakon mnogo vekova, preciznije u Venciji, nazivane Crnim Plemstvom. Zapravo je reč o prikrivenom Vavilnskom Kultu, pomešanim sa Mitraizmom, Mazdaizmom, drevnom Egipatskom religijom, profiltriranim Gnosticizmom i drugim ’’mitologijama’’. Ali, šta je sa pravim Isusovim učenjem? Njega je sačuvala Esenska Zajednica ili Deca Svetlosti, Čuvari Saveza - Ebioniti, kako god ih zvali. Nakon rušenja Irodovog Hrama, 70 g.n.e. čitava esenska zajednica je bila uništena od strane rimskih okupatora. ‘’Istorijski Isus’’ umire u trenutku kada rimske legije ulaze da oskrnave Sveti hram. Neki preživeli članovi su sklonili u ’’Pustinju’’. Nakon mnogo vekova dolaze Krstaši, tačnije Templari, koji se susreću se sa Vitezovima Pustinje ili Aurore; koji im predaju originalno Isusovo učenje. Zatim se Ig de Paganus u Jerusalimu susreće sa Pravom Crkvom Jovanovom ili Johanitima, biva Iniciaran u nju od strane Jovana Teokleta. To je linija koja je išla preko ’’Jovana’’, ili Glasnika, koji su negovali čistu Gnostičku tradiciju. Između ostalog njeni su članovi bili Dositej, obzglavljeni sin Kralja ribara, Isus i njegov naslednik Jovan Jevanđelista. No, vratimo se Katarima. Dakle, oni su bili takav trn u oku Katoličkoj crkvi , da su prosto morali biti uklonjeni. Jedan od razloga je i to što su verovali da je Isus imao ’’družbenicu’’, tačnije suprugu. Rabin ne može biti neko ko nije oženjen. Po Jevrejskom običaju, punoletstvo te polna zrelost se sticala kada čovek napuni 13 godina. Tako je i danas u Ortodoksnom Judaizmu. Biti ’’učitelj’’ a ne oženjen u očima Pravovernih Jevreja se smtralno grehom. No, to je samo jedna sporedna priča. Ono što su Katari negovali jesu običaji i način života Esenske zajednice. Katolička Crkva ih je zvala Albigenezi, navodno po obližnjem gradu Albi. Ali, to je daleko od istine. Oni su zapravo bili poklonici ’’kulta’’ Bele Boginje. Nju su poštovali Templari. Pre ''hrišćanskog'' doba, Montsegur je bio posvećen sunčevom kultu Abelija i njegove supruge Balisene; njih su obožavali Kelti. Takođe, zamkom je upravljala porodica Belisen; njihovi potomci i danas postoje. Krstaši predvođeni Simonom de Monforom su opseli zamak Montsegur sa željom da ih provedu lomačama, uzmu ’’relikviju’’ i konačno završe sa njima; sa Katarima. Te Krstaše žedne krvi, gonila je jedna druga ’’legenda’’; ona o Gori Spasenja iz legende o Svetom Gralu. Reč je o Montsalvašu; gde se navodno nalazi Gralski Zamak. Oto Ran će tamo vršiti iskopavanja tokom drugo svetskog rata. Tamo je i izvršio ’’Enduru’’, Katarsko ’’samoubistvo’’, kako esesovcima ne bi pao u ruke. Bio je član Ahnenerbe, ali je postao odmetnu član. Duboko unutar planine, nad kojom se nadvija zamak Montsegur, postoji nekoliko pećina u kojima su Katari vršili svoje obrede. Tako je nastala legenda o ’’skrivenom blagu’’. To ’’blago’’ ili ’’relikvija’’ nikada nisu pali u ruke Krstaša Inkvizitora. Odbranu Montsegura je predvodio Gospodar Ramon de Perela. Sa Aragonskim kraljem i njegovom porodicom je preko tajnih kanala uredio da se ’’relikvija’’ odnese u zamak Monreal de So. Aragonski kraljevi su bili u krvnim vezama sa Merovinzima – potomcima Isusa. Uoči pada Montsegura, četvorica Katara su spuštena konopima niz strmu liticu i uputuli li se ka već dogovorenoj maršruti; zamku Monreal de So. Ta četvorica su se zvala, Amiel Ekar, Igo, Poatven i jedan neznanac. Šta bi mogla biti ’’priroda te relikvije’’? Moguće neki drevni spis koji im je omogućavao da stupe u kontak sa ’’pravim Bogom’’; koji je po Katarima čisti Duh; te kao takav nije tvorac ovog sveta tj. Demijurg. Katari su verovali u dobrog i zlog Boga, jer su bili sledbenici mazdaističke filozofije, odnosno dualizma. To je bio jedan od razlog zbog koga su bili progonjeni. Istinsko blago ili ’’relikvija’’ Katara je možda takođe ’’sveta krv’’, Sveti Graal. 

Ta četvorica ljudi su bili nekako ’’posebni’’ i njihovi životi su čini se bili važnije od ostalih. Ostali Katari su se svesno žrtvovali zarad Tajne; Tajne koja je nastavili da se prenosi do današnjeg dana i koju čuvaju ‘’Jovani’’. Ako te put nanese Hodočasniče, obiđi Polje Spaljenih podno Montsegura i odaj poštu onima koji su radosno otišli na lomaču, jer su znali da je duša besmrtna, te da će se iz tog pepela iznova roditi. Nastupilo je vreme okrivenja Velikih Tajni čovečanstva. Neke od njih će jako biti ‘’bolne’’ za one koji vekovima manipulišu ljudima, držeći ih kao robove lancima straha i obmane. Kad tad, lanci će pasti. Dajte Slobodu i Mir ljudima. 

U sećanje na Braću i Sestre Katare, koji su na današnji dan mučenički postradali 1244. godine. 

 https://youtu.be/Zjcjug6SqVM

Stupor Mundi. 🌹

субота, 1. јануар 2022.

Javni konkurs za upis na seminar "O Iluminatima"

 


Javni konkurs za upis na seminar "O Iluminatima"


Seminar počinje 2. februara 2022. (polaznici će saznati zašto baš na taj dan) i završava se na Dan Reda Iluminata 1. maja 2022. godine. Pored iniciranih u društva sa tajnama, pravo upisa ostvariće i jedna broj zainteresovanih profanih pojedinaca koji žele da saznaju pravu Istinu o ovom mističnom Bratstvu.

Prijave za upis i molbe za eventualne dodatne informacije šaljite na:

m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com

Poslednjih godina, pa i decenija, svedoci smo da se u obliku knjiga, pamfleta, a danas i sajtova, stranica i drugih elektronskih prezentacija objavljuje sve i svašta u vezi Reda Iluminata, koji stoji na samom vrhu hijerarhijske Piramide Moći društava sa tajnama. Sve to zbunjuje zainteresovane i najčešće im daje pogrešnu sliku, jer je većinu napisanog pišu petparački senzacionalisti željni slave i novca. Ima čak i "autora" iz redova određenih Bratstva koji neosnovanim kritikama Iluminata iskazuju strah za pozicioniranje svojih Bratstava koje smatraju  "ugroženim" upravo od Iluminata?! Takve okolnosti su i stvorile potrebu da se brojne kontroverze razjasne na istinit način od strane upućenih koji više decenija proučavaju ovu temu na različite načine.

Veoma nam je važno da istaknemo sledeće: Ovaj seminar ni u kom slučaju ne predstavlja sistem “vrbovanja”, niti se kroz njega omogućava pristup Redu Iluminata na bilo koji način. M.D.A.B. ne zagovara, niti zastupa stavove ovog Reda. M.D.A.B. je nezavisna obrazovna institucija koja radi u slavu Znanja i istražuje i proučava sve društvene fenomene povezane sa Slobodnim Zidarstvom na nepristrasan način.

Na ovom seminaru zainteresovani polaznici će saznati mnogo toga u vezi filozofije i ideologije (posebno šta predstavlja utopiju, a šta je već ostvareno, ili se ostvaruje iz "široke" doktrine Reda), načina delovanja i krajnjih ciljeva Reda Iluminata. Takođe, akcenat će biti i na ritualistici, simbolici, stepenima Reda i generalno ezoterijsko-idejnoj potki, dok će mnogima poznati istorijski podaci biti samo pomenuti, uz naravno - razjašnjavanje nekih nejasnih mesta u skoro 250-godišnjoj istoriji ovog mističnog Reda. Biće pomenuto i prvo javno pojavljivanje Reda na našim prostorima, iako su (istina veoma retki) pripadnici srpskog i drugih ex-YU naroda postajali članovi ovog Bratstva još u 18. veku. Takođe, biće razjašnjene kontroverze oko toga da li je Red ugašen ili je nastavio da radi sve do današnjih dana, kao i o socijalnim grupacijama koje forsiraju priču da Iluminati predstavljaju samo mit, tj. da Red ne postoji već vekovima.Metod rada se znatno razlikuje od onog na koji su navikli polaznici naše Akademije, i koji važi za (skoro) sve ostale seminare. Ovde je interaktivni pristup obavezan, i nije dovoljno biti samo puki posmatrač. Nakon svakog od segmeneta seminara polaznici će pisati eseje kako bi se kroz takav prikaz njihovog toka misli utvrdilo da li ispravno shvataju materiju, tj. da li su im potrebna dodatna pojašnjenja. Polaznici kojima srpski, hrvatski, bosanski ili crnogorski nisu maternji jezici, moći će da pišu eseje na slovenačkom ili makedonskom, dok ćemo se oko eventualnog korišćenja drugih jezika posebno dogovarati. Osnovni udžbenik biće već poznata knjiga rektora Fr:. Škrbića "O Iluminatima", ali će polaznici dobijati i dosta drugog propratnog materijala, gde će naći čak i neke dokumente iz 18. veka koji nisu do sada javno publikovani. Poseban akcenat biće stavljen na veze Slobodnog Zidarstva i Reda Iluminata, što će posebno biti značajno za pripadnike Masonskog Bratstva, koji će moći da shvate značaj Slobodnog Zidarstva koje daje osnovu svim hijerarhijski višim društvima sa tajnama, što ne umanjuje značaj same Masonerije, jer u Piramidi Moći svaki kamen ima svoj izuzetni značaj, pa bio on u temelju, ili na samom vrhu piramide.

Kao i drugi naši seminari, i ovaj će se organizovati po ON-LINE principu, tj. ne zahteva nikakvo lično prisustvo, već ga mogu pohađati, iz svojih domova, polaznici iz svih zemalja sveta. Konsultacije se vrše "1 na 1", tj. akcenat je personalizaciji i ličnom radu sa svakim od polaznika, gde će se termini i načini komunikacije dogovoriti vodeći računa o dnevnim obavezama, kako polaznika, tako i predavača. Generalno, kurs neće oduzimati puno vremena polaznicima, ali će zahtevati mnogo razmišljanja i iznošenja ličnih stavova, pa oni koji nisu raspoloženi za takav pristup mogu da odaberu neke druge seminare gde se mogu ostvariti dobri rezultati i pasivnijim "slušalačkim" pristupom. 

TAJNOST JE ZAGARANTOVANA, što se očekuje i od polaznika, koji se na to obavezuju na samom početku prijemne procedure.

Očekujemo vaše aplikacije... Javite se na: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com

петак, 31. децембар 2021.

Masonska Duhovna Akademija Balkana (MDAB)

Masonska Duhovna Akademija Balkana (MDAB)
Na Balkanu najzad postoji edukativni centar za proučavanje Kraljevske Umetnosti i drugih ezoterijskih disciplina, koji vode najpoznatiji i najiskusniji srpski masonolozi, a uskoro, nadamo se, i drugi balkanski masonolozi. Putem različitih seminara, kurseva, predavanja, tribina... a kasnije i kroz osnovne studije masonologije, kao i magistarske i doktorske studije, potrudićemo se da povisimo nivo Znanja i poznavanja svih segmenata Slobodnog Zidarstva i na taj način utičemo na razvoj i prosperitet - ne samo Masonskog Bratstva, već društva u celini. Iako je rad Akademije prvenstveno usmeren ka obrazovanju Masona, pojedini seminari i kursevi će biti otvoreni i za profane pojedince, koji iskažu zrelost i iskrenu želju da o Slobodnom Zidarstvu uče sa izvora, od onih koji su izučavanju masonskih tajni posvetili (skoro) čitav život. Sve dodatne informacije možete naći na našoj FB stranici (kliknite na ovaj link da uđete na nju).


Kontakt: 

m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com


Hermetizam

Umesto Uvoda Priroda ne otvara vrata svetišta svakome bez odabira. Niko ne može težiti za velikom tajnom, ne usmeri li svoj život skladno is...