Translate

среда, 6. април 2022.

Održan Međunarodni kongres Sigma svetske lože u Atini

Održan Međunarodni kongres Sigma svetske lože u Atini


30.03.2022.

ISKRENO PUTOVANJE KA VEČNOJ SVETLOSTI

Beograd, 31. mart 2022 (6022) – U Atini, 26 -27. marta 6022. godine istinske svetlosti, održan je Međunarodni kongres Sigma svetske lože, pod pokroviteljstvom Rothschild fondacije. Učešće na iskrenom putovanju ka večnoj svetlosti, u hramu ispod Akropolja, uzeli su Slobodni zidari, dobri ljudi čistog srca, poštovaoci Kraljevske umetnosti.Razgovaramo sa Velikim Majstorom 33. stepena Sigma Svetske lože Srbije bratom Srećkom koji nam odmah na početku naglašava da se mnogo simbolike veže delegaciju Sigme svetske lože iz Srbije na ovom putovanju.Kada je osnovana Sigma Svetska loža Srbije?


Istorijski dan za Srpsku masoneriju jeste 10. maj 5912. godine, kada je u Beogradu pod patronatom jednog od masonskih vrhovnih saveta (u ovom slučaju Grčke) osnovan i uspostavljen Vrhovni savet drevnog i prihvaćenog Škotskog reda Srbije, čime je Srpsko Slobodno zidarstvo dobilo nezavisnost. Da se podestimo, najpoznatiji masoni na našim prostorima u periodu pre 1918. godine bili su Sima Milutinović Sarajlija, Stevan Mokranjac, Stevan Sremac, Svetomir Nikolajević, Jovan Đaja, Lazar Paču, Mihailo Vujić, Đorđe Vajfert, Dositej Obradović, kao i mnogi drugi.

Zašto je Grčka izabrana da bude domaćin Kongresa?


Želim da naglasim da je Grčka odigrala važnu ulogu u Srpskoj masoneriji. Nakon 110 godina, ponovo u Grčkoj, u gradu bogova, održan je veličanstven Međunarodni skup Slobodnih zidara, uz uvažavanje i poštovanje različitih kultura, razmišljanja, jezika i običaja, jedinstven u bratskoj ljubavi i iskrenom putovanju do večne svetlosti. Trebalo je biti u Atini i osetiti neverovatnu energiju, pogotovo jer je hram disao punim plućima kao jedno, a svi okupljeni su se povezali u neraskidivi bratski lanac.

Ko će biti domaćin za održavanje Kongresa naredne godine?

Na Kongresu u Atini, Savet Sigma Svetske lože je doneo odluku da se VIII Kongres održi u Beogradu, 23. juna 6023. godine u organizaciji Sigma Svetske lože Srbije. Izabran je dan svetog Jovana, zaštitnika Slobodnih zidara, dan za okupljanje kako bismo se osvrnuli na svoju prošlost i razmislili o budućnosti. Slobodni zidari proslavljaju ovaj praznik ritualno, i sastaju se kako bi obeležili završetak masonske godine. To će biti najveći skup masona na Balkanu ikada organizovan. Svakako ćemo se truditi da budemo dobri domaćini našoj braći koja nam dolaze u goste.Koji su dalji koraci Sigme?


Imamo godinu dana da ojačamo naš bratski lanac. To podraumeva prvenstveno rad na samom sebi, a onda i na našem neposrednom okruženju. Bitno je da naš zajednički rad na osnaživanju svetlosti čoveka i čovečanstva do Čovečnosti bude obasjan svetlošću, mudrošču, snagom i lepotom. Samo da ponovim, da je za delegaciju Sigma Svetske lože Srbije, ovaj kongres upamćen i po još još jednom važnom događaju. Potpisali smo Akt o prijateljstvu, priznanju i međusobnom saradnji sa braćom iz Grčke, Italije i Rumunije, sa željom da u neposrednom kontaktu jačamo naš bratski lanac, praveći jaku i ozbiljnu Masonsku uniju na tlu Evrope. Sijaće Sigma na Masonskom nebu Evrope dugo, dugo! NEKA BUDE TAKO🌿

субота, 19. март 2022.

Žak de Mole - Jacobus Burgundus Molensis

 Jacobus Burgundus Molensis


Žak de Mole je bio poslednji veliki Majstor Vitezova Templara, koji je na današnji dan spaljen na lomači 1314. Njegovo ime ima hermetičko značenje: 

  •  Jakin 
  •  Boaz 
  •  Mac Benac 

Ignis – Maris – Balneum – inicijali predstavljaju alhemijski proces pripreme Materije Velikog dela. Kraljevska Umetnost je sačuvala znanje o transformaciji (transmutaciji) Neobrađenog kamena u Kubni i Savršeno obrađeni Kamen. Alhemija je ulivala nadu i pomagala Posvećeniku da se vrati u stanje iskonskog zdravlja kakvo je imao Adam. To se postiže preko Usavršavanja Kamena Filozofa. Kolone J i B su stubovi Vatre i Oblaka iz Starog Zaveta. Mac Benac (Mahabon-Moaben) je Univerzalna So – koja je i ’’Magnet’’ – Hiram. Akacija na grobu Majstora Hirama je Istinska Materija Filozofa – iz koje Majstori crpe svoje ’’blago Hrama’’. To je Prava Svetlost Sveta iz koje se Majstor Hiram uzdigao – ’’pod maskom Iskupitelja’’. Tri stuba u Hramu su tri glavne Faze Veledela – Nigredo – Albedo i Rubedo. Mac Benac (Mak Benak) je Škotska verzija imena jednog od odbeglih Francuskih Vitezova Templara, koji je sa sobom u Škotsku poneo ’’Testament de Molay’’ – misteriozni Templarski rukopis sa alhemijskih metodama transmutacije metala uvijenih u mistične simbole. Jedan od stepenova Masonerije se upravo bavi ’’transmisijom’’ Znanja koje je bilo u posedu Reda Hramovnika. 


Žak de Mole umire, kao i sam Red – ali kao Feniks-Hiram biva uzdignut i pokriven Masonskim Redom. Filip Lepi, Francuski kralj, želeo je da se dokopa Tajnog Templarskog rituala ’’uzdizanja’’, koji je podrazumevao da Kandidat ostane u grobu-kripti tri dana zatvoren, pre nego što bude uzdignut. Pre nego što bi bio položen u grob, Kandidat je ispijao napitak koji ga je uvodio u izmenjeno stanje svesti – i stanje blisko smrti. Kada su Inkvizitori ispitivali zatočene Vitezove Templare o tom ritualu, govorili su: ’’radije bih dozvolio da mi glava bude odrubljena nego da izdam poverenu mi Tajnu’’! 
четвртак, 17. март 2022.

Obred Memfis Mizraim

 Obred Memfis Mizraim


Jedan od posebno upečatljivih stepenova Masonerije, Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog, ali i Drevnog i Izvornog Obreda Memfis Mizraim, je onaj Viteza Medene Zmije – ’’Zmije od Međi’’. Legenda stepena govori o vremenu lutanja Jevreja kroz pustinju i događaju koji se zbio na Horivu. Obeshrabreni i umorni počeli su da govore protiv Boga i Mojsija. Otrovnim zmijama Bog učini da ljudi shvate posledice gubitka vere i nezadovoljstva. Kada uvideše gde su pogrešili, moljaše Boga i Mojsija da od njih ukloni zmije otrovnice. Mojsije sledeći Božja uputstva načini zmiju od međi (bakra) te svakoga koga je ujela zmija, ako bi je pogledao, on ožive i ozdravi. Pouka stepena sugeriše, da nije zmija ta koja je iscelila ljude, već vera u Boga da će ih izlečiti i odvesti u Zemlju obećanu. Zmija je bila obešena na Tau krst. Naziv zmije je Nehuštan, od hebrejske reči ’’nehhoshet’ – bakar. Dužnost Viteza Medene Zmije je očišćenje duše od mulja i blata materijalnog sveta i obnavljanje vere. Svaki se čovek, pa i narodi, kad tad se suočavaju sa periodima ’’pustinje’’, praćeni padom morala i gubitkom vere. Ovaj stepen poziva na očuvanje vere u sebe, jednih u druge i Boga. Prema kabalističkom tumačenju, zmija koja se uzdiže na Mojsijevom štapu je ’’Zmija Mudrosti’’, koja Inicijata vodi ka Kruni na Drvetu života. Na Dalekom Istoku je poznata kao Kundalini, kosmička vatrena energija duhovne svesti; koja otvara i pročišćava energetske centre – čakre. Na ovom stepenu se ostvaruje buđenje u Kosmičku svest, sagledvanjem sveopšte harmonije i vertikale i horizontale, obuhvatajući sve sfere i njihove međusobne odnose. Numerička vrednost Mojsijeve zmije je, s pram kabalističkog tumačenja, 358, koji je i broj ’’Mesije’’. Zlatni Tau-krst je amblem Večnog života. 

Stupor Mundi. 🌹

Merovinška Loza


Merovinška LozaHilderik I je bio Merovinški kralj, Salijskih Franaka. Poreklom je iz Panonije, preciznije, rođen je na mestu današnje Sremske Mitrovice; kao i mnogi Merovinzi posle njega. Hilderik I iz Panonije odlazi u Orlean da bi tamo bio podignut na štitu, s hodno drevnom ritualu, postavši kraljem Merovinga. Iz Galije putuje u Irsku gde je postao Sveti Patrik. 
Nažalost, mnogi Masoni nisu u potpunosti upoznati sa pojedinim detaljima iz istorije masonskog Reda, kao i pojedinim masonskim posvećenicima koji su ostavili dubok i neizbrisiv trag. Istorija Masonerije na tlu Evrope je nedovojiva od istorije Merovinga; koji su je uspostavili i preneli širom evropskog kontinenta. Hilderik  je otac proslavljenog Klovisa I, koji će postati prvi merovinški kralj nezavisnog Franačkog kraljevstva. Klovis je ‘’istorijski’’ Kralj Artur, o kome će biti više reči u nekim narednim teksovima. ‘’Okrugli sto’’ kralja Artura je drevni običaj-ritual, koji potiče iz davnina, a koji su praktikovali Kraljevi Ribari. U grobnici kralja Hilderika je otkriveno više od 300 zlatnih pčela, te i to ide u prilog povezanosti Merovinga sa Masonskim Redom, ali i poreklom iz drevnog Izraela; rođaci slavnog Samsona. Pčela je ‘’ljiljan’’ cvet Davidijanske Krvne loze Graala. 

Stupor Mundi. 🌹

Katari

Katari


Katari su vodili čist i pravedan život, slobodni ljudi na dobrom glasu, Nažalost bili su gotovo zbrisani sa lica zemlje. Zašto? Samo zbog konkurencije. Katari ili Čisti su, kaže predanje, čuvali neku Veliku tajnu, te je Katolička Crkva želela da je se dokopa. Spominje se neki Svitak ili neka relikvija od velike važnosti. Sasvim je moguće da je reč o nekom Izgubljenom Jevanđelju, tačnije apokrifnom, koje je bilo odbačeno na nekom od Crkvenih sabora; jer je suviše bilo ’’provakativno’’ te se nije uklapalo u uobličenu ’’istinu’’ ili crkvenu dogmu. Četiri Jevanđelja su ’’napisana’’ tendeciozno, te toliko profiltrirana, da je ostala samo gola ljuštura od originala. Ta ‘’izabrana’’ Jevanđelja je napisala Rimska porodica Piso. Oni su bili još jedna u nizu porodica koje su nakon mnogo vekova, preciznije u Venciji, nazivane Crnim Plemstvom. Zapravo je reč o prikrivenom Vavilnskom Kultu, pomešanim sa Mitraizmom, Mazdaizmom, drevnom Egipatskom religijom, profiltriranim Gnosticizmom i drugim ’’mitologijama’’. Ali, šta je sa pravim Isusovim učenjem? Njega je sačuvala Esenska Zajednica ili Deca Svetlosti, Čuvari Saveza - Ebioniti, kako god ih zvali. Nakon rušenja Irodovog Hrama, 70 g.n.e. čitava esenska zajednica je bila uništena od strane rimskih okupatora. ‘’Istorijski Isus’’ umire u trenutku kada rimske legije ulaze da oskrnave Sveti hram. Neki preživeli članovi su sklonili u ’’Pustinju’’. Nakon mnogo vekova dolaze Krstaši, tačnije Templari, koji se susreću se sa Vitezovima Pustinje ili Aurore; koji im predaju originalno Isusovo učenje. Zatim se Ig de Paganus u Jerusalimu susreće sa Pravom Crkvom Jovanovom ili Johanitima, biva Iniciaran u nju od strane Jovana Teokleta. To je linija koja je išla preko ’’Jovana’’, ili Glasnika, koji su negovali čistu Gnostičku tradiciju. Između ostalog njeni su članovi bili Dositej, obzglavljeni sin Kralja ribara, Isus i njegov naslednik Jovan Jevanđelista. No, vratimo se Katarima. Dakle, oni su bili takav trn u oku Katoličkoj crkvi , da su prosto morali biti uklonjeni. Jedan od razloga je i to što su verovali da je Isus imao ’’družbenicu’’, tačnije suprugu. Rabin ne može biti neko ko nije oženjen. Po Jevrejskom običaju, punoletstvo te polna zrelost se sticala kada čovek napuni 13 godina. Tako je i danas u Ortodoksnom Judaizmu. Biti ’’učitelj’’ a ne oženjen u očima Pravovernih Jevreja se smtralno grehom. No, to je samo jedna sporedna priča. Ono što su Katari negovali jesu običaji i način života Esenske zajednice. Katolička Crkva ih je zvala Albigenezi, navodno po obližnjem gradu Albi. Ali, to je daleko od istine. Oni su zapravo bili poklonici ’’kulta’’ Bele Boginje. Nju su poštovali Templari. Pre ''hrišćanskog'' doba, Montsegur je bio posvećen sunčevom kultu Abelija i njegove supruge Balisene; njih su obožavali Kelti. Takođe, zamkom je upravljala porodica Belisen; njihovi potomci i danas postoje. Krstaši predvođeni Simonom de Monforom su opseli zamak Montsegur sa željom da ih provedu lomačama, uzmu ’’relikviju’’ i konačno završe sa njima; sa Katarima. Te Krstaše žedne krvi, gonila je jedna druga ’’legenda’’; ona o Gori Spasenja iz legende o Svetom Gralu. Reč je o Montsalvašu; gde se navodno nalazi Gralski Zamak. Oto Ran će tamo vršiti iskopavanja tokom drugo svetskog rata. Tamo je i izvršio ’’Enduru’’, Katarsko ’’samoubistvo’’, kako esesovcima ne bi pao u ruke. Bio je član Ahnenerbe, ali je postao odmetnu član. Duboko unutar planine, nad kojom se nadvija zamak Montsegur, postoji nekoliko pećina u kojima su Katari vršili svoje obrede. Tako je nastala legenda o ’’skrivenom blagu’’. To ’’blago’’ ili ’’relikvija’’ nikada nisu pali u ruke Krstaša Inkvizitora. Odbranu Montsegura je predvodio Gospodar Ramon de Perela. Sa Aragonskim kraljem i njegovom porodicom je preko tajnih kanala uredio da se ’’relikvija’’ odnese u zamak Monreal de So. Aragonski kraljevi su bili u krvnim vezama sa Merovinzima – potomcima Isusa. Uoči pada Montsegura, četvorica Katara su spuštena konopima niz strmu liticu i uputuli li se ka već dogovorenoj maršruti; zamku Monreal de So. Ta četvorica su se zvala, Amiel Ekar, Igo, Poatven i jedan neznanac. Šta bi mogla biti ’’priroda te relikvije’’? Moguće neki drevni spis koji im je omogućavao da stupe u kontak sa ’’pravim Bogom’’; koji je po Katarima čisti Duh; te kao takav nije tvorac ovog sveta tj. Demijurg. Katari su verovali u dobrog i zlog Boga, jer su bili sledbenici mazdaističke filozofije, odnosno dualizma. To je bio jedan od razlog zbog koga su bili progonjeni. Istinsko blago ili ’’relikvija’’ Katara je možda takođe ’’sveta krv’’, Sveti Graal. 

Ta četvorica ljudi su bili nekako ’’posebni’’ i njihovi životi su čini se bili važnije od ostalih. Ostali Katari su se svesno žrtvovali zarad Tajne; Tajne koja je nastavili da se prenosi do današnjeg dana i koju čuvaju ‘’Jovani’’. Ako te put nanese Hodočasniče, obiđi Polje Spaljenih podno Montsegura i odaj poštu onima koji su radosno otišli na lomaču, jer su znali da je duša besmrtna, te da će se iz tog pepela iznova roditi. Nastupilo je vreme okrivenja Velikih Tajni čovečanstva. Neke od njih će jako biti ‘’bolne’’ za one koji vekovima manipulišu ljudima, držeći ih kao robove lancima straha i obmane. Kad tad, lanci će pasti. Dajte Slobodu i Mir ljudima. 

U sećanje na Braću i Sestre Katare, koji su na današnji dan mučenički postradali 1244. godine. 

 https://youtu.be/Zjcjug6SqVM

Stupor Mundi. 🌹

Hermetizam

Umesto Uvoda Priroda ne otvara vrata svetišta svakome bez odabira. Niko ne može težiti za velikom tajnom, ne usmeri li svoj život skladno is...